SOTERIA
SOTERIA
L-S: 09:00-19:00
Duminica zi libera!

Despre Noi

Asociația Obșteasca ”SOTERIA”

 

Asociaţia Obştească de Asistenţă Psihologică şi Juridică a Persoanelor Aflate în Dificultate”SOTERIA” a fost constituită la data de 18 noiembrie 2008, și înregistrată oficial cu Certificatul de Stat Nr. 4218 la 21 ianuarie 2009.


Asociația îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi statutul Asociației Obștești.

 

Asociația Obștească ”SOTERIA” este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit care promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, contribuie la ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor prin asistență consultativă psihologică şi juridică familiilor aflate în dificultate în scopul îmbunătățirii calității vieții umane. Aceasta se include în conceptul general al Reformei în domeniul Politicii demografice a Republicii Moldova descris în  HG Nr. 768 din 12.10.2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025) și modificat prin HG 225 din 26.03.14. În deosebi, contribuie activ la promovarea valorilor  familiale, creșterea nivelului moral-spiritual al populatiei etc. În  cadrul Asociatiei Obstesti «SOTERIA» functioneaza Centrul Consultativ de Consiliere a Familiei

 

SCOPUL

– Contribuirea la îmbunătățirea calității vieții umane  familiilor aflate în dificultate, copiilor din familiile defavorizate
– Elaborarea si realizarea noilor metode și concepte constructive pentru dezvoltarea institutiei familiei si ridicarea la un nivel calitativ înalt
– Crearea unui model multifunctional, complex pentru ajutor familiei

 

OBIECTIVE DE BAZĂ

Informarea, instruirea populației cu privire la conviețuire constructivă în
mediu familial și în societate
– Motivarea tinerilor la casatorie și ridicarea statutului familiei în societate
– Îmbunatatirea relatiilor de cuplu familial, a relatiilor copii – parinti,
 a relatiilor dintre generatii si a nivelului de cultura a membrilor familiei
– Promovarea valorilor moral–spirituale în cresterea si educatia copiilor

 

BENFICIARI

–  Persoanele fizice: familii aflate în dificultate (copii, adolescenţi, tineri, adulţi, cupluri, părinţi)
–  Agenţii economici
–  Asociaţiile Obşteşti din Republica Moldova
–  Autorităţile publice centrale şi locale
–  Instituţiile publice (instituţii şcolare şi preşcolare, colegii, universităţi, centre sociale etc.)
–  Migranti întorsi de peste hotare
–  Persoane migrate peste hotare